Wpisy

Plagiat i jego konsekwencje

Plagiat jest nieuczciwy. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że plagiat jest nieetyczną praktyką. W Polsce rzadko kiedy przywiązuje się taką wagę do nieuczciwego postępowania związanego właśnie z kopiowaniem czyichś tekstów, darmowym pobieraniem muzyki czy filmów. Raczej od zawsze internet uważany był za darmowe źródło różnych treści i dokumentów. Rzadko kiedy ktoś kogoś potępiał za tego rodzaju zachowania. Ten spryt bywał wręcz doceniany.

Prawne aspekty plagiatu

Plagiat to jednak nie tylko wątpliwie moralna praktyka, ale przede wszystkim przestępstwo. Polskie prawo mówi o tym dokładnie, że jest to przestępstwo karane grzywną, a nawet karą ograniczenia wolności do lat 3. Stanowi o tym art. 115 pkt 1 ustawy prawo autorskie, zgodnie z którym: „kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, ograniczenia wolności albo grzywny.” Ponadto, w myśl art. 78 „twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo – na żądanie twórcy – zobowiązać twórcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.”

Jak wykrywa się plagiat?

Jeśli myślisz, że twoje działania nie zostaną wykryte, to bardzo się mylisz, ponieważ dziś jest to naprawdę łatwe. Wiele uczelni korzysta obecnie z programów antyplagiatowych, przez które przechodzą wszystkie prace naukowe. Coraz trudniej jest więc oszukiwać i kopiować całe fragmenty cudzych publikacji, jak to było niegdyś. W następnym artykule, postaramy się objaśnić co robić, aby jednak uniknąć plagiatu.